Büntetőjog

  Önt vagy hozzátartozóját bűncselekmény elkövetésével gyanúsítják, vádolják? Bűnügyi őrizet, lakhelyelhagyási tilalom, előzetes letartóztatás elrendelése várható, talán már el is rendelték, erre vonatkozó indítványt nyújtott be az ügyészség? A nyomozó hatóság, a rendőrség, a NAV, az adóhatóság, az ügyészség eljárást indított Ön (hozzátartozója) ellen? Ebben az esetben szükség van védőre, ügyvédre, aki segíti az eljárásban a jogai érvényesítését. Önnek (hozzátartozójának) joga van a védelemhez!

  Amennyiben „csak” tanúként szerepel a büntetőügyben, büntetőeljárásban, úgy szintén fontos, hogy legalább konzultáljon a kihallgatása előtt ügyvéddel, de az a leghasznosabb, ha magán a kihallgatáson is kéri a részvételét. A tanú érdekében eljáró, az őt segítő ügyvédtől a törvények betartásával hasznos tanácsokat, értékes felvilágosítást kaphat.

  A nyomozó hatóságok, az ügyészség felkészült munkatársakból álló hatalmas gépezetek, amelyekkel szemben a terheltnek (gyanúsítottnak, vádlottnak) szüksége van ügyvédi védelemre, büntetőjogász támogatására. A védő, védőügyvéd adott esetben fel tudja tárni már a nyomozási szakasz legelején a gyanúsítás esetleges olyan hiányosságát, amelyen múlhat akár az előzetes letartóztatásba helyezés elkerülése is. Kevés nagyobb örömet láttam, mint mi az előzetes letartóztatás elrendelése vagy annak meghosszabbítása elől megmenekülő gyanúsított és hozzátartozói arcán látszik. Az ilyen pillanatok miatt érdemes elvégezni azt a sok munkát, amely miközben előnyösen befolyásolhatja az ügy végkifejletét is, a terhelt pillanatnyi helyzetének javítását szolgálja.

  Amennyiben bűncselekményt követ el, úgy természetesen számolnia kell annak következményeivel is. Nyilvánvalóan nem mindegy ebben az esetben, hogy ezek a következmények a lehetségesek közül melyek lesznek. Ezen a téren a védő, védőügyvéd a szakember.

  Vannak olyan hibák, amelyeket egyszerűen nem szabad elkövetnie a gyanúsítottnak, de annak sem, aki tudja, hogy gyanúsítottá válhat a későbbiekben. E hibák elkövetése esetén gyakorlatilag szinte automatikusan (természetesen a jogszabályok betartásával) hosszú előzetes letartóztatással kell számolni, miközben az eljárástól úgysem tudna mentesülni. Ezekről fontos konzultálni ügyvéddel, védővel. Sokszor a bűncselekmény elkövetője meggondolatlanul el akar rejtőzni, nem kíván megjelenni a nyomozó hatóság előtt annak idézése ellenére sem. Az ügyvédi védelem ilyenkor arra is kiterjed, hogy a kiegyensúlyozatlan állapotban lévő elkövetőt az ő szempontjából a közép- és hosszútávon is jó útra segítő tanácsokkal lássa el, bizonytalan helyzetben biztos támaszt nyújtson.

  Ne feledje, ha külföldön, illetve szökésben van, a büntetőeljárás, a tárgyalás során a meghatalmazott védő, védőügyvéd eljárhat és képviselheti érdekeit.

  A gyanúsítotti vallomások nagyon fontosak, annak eldöntése, hogy mikor, mit ad elő, illetve, hogy egyáltalán tesz-e vallomást, komoly mérlegelést igényel. Az eljárás elején tett, különösen az első vallomások gyakran olyan felfokozott állapotban történnek (pl. az őrizetbe vétel, a váratlanság hatásától sújtva, a szeretteiket féltve, a szégyentől elgyengülve, stb.), amely meggondolatlan nyilatkozatok megtételét eredményezheti, miközben gyakran a jegyzőkönyvezés ellenőrzésére már nem is mindig jut energiája, pedig a későbbiekben sok múlik a jegyzőkönyv pontos tartalmán.

  Látható, hogy büntetőjogi támogatásra az első pillanattól kezdődően szükség van, fontos, hogy mely tényekre és törvényhelyekre alapozzuk állításunkat, védekezésünket.

  Védő (védőügyvéd) a nyomozati szakasz kezdetétől eljárhat, sőt akár az eljárás indítása előtt is hasznos tanácsokat adhat. Egy ügyön több ügyvéd (védő) is dolgozhat.A védő akár naponta beléphet a büntetés végrehajtási intézménybe, tárgyalhat védencével tanúk és ellenőrzés nélkül.

  Gondolja át Ön is helyzetét, amennyiben szüksége van az ügyvédi szakértelemre, még időben, az ügy kezdeti szakaszában forduljon ügyvédhez, és kérje jogi tanácsát, védelmét.

  Nem győzzük hangsúlyozni, milyen fontos a szakértelem, több esetben az ilyen kérdéseken múlik a szabadságvesztés, az előzetes letartóztatás, egyéb kényszerintézkedés.

  A hatóság által gyakorolt igen komoly érzelmi ráhatás sokszor megrémíti a gyanúsítottat, akkor van ennek még nagyobb jelentősége, ha az illető korábban egyáltalán nem volt még eljárás alatt, illetve a rendőrséget is messze elkerülte. A hatóság tagjait nem valamiféle indulat, különösen nem „gonoszság” vezérli (ha mégis előfordulna vagy csak “igény lenne rá”, úgy ez ellen a védő, az ügyvéd kiváló biztosíték). A nyomozókat a gyanúsított minél hatékonyabb kihallgatására képezték ki, évekig tanultak, s a tudásukat gyakorlati tapasztalataikkal egészítik ki.

  Ne becsülje le, inkább tisztelje a hatóság felkészültségét, erejét s gondoskodjon megfelelő védelemről! Az Ön és szerettei életének legfontosabb kérdései múlhatnak ezen.

  Comments are closed.